G4S _ LEADERSHIP JOURNEY _ ’19/’20

Leiderschap

Training

Growth Mindset

Ambitie van de klant: G4S heeft een duidelijke visie op de toekomst van de organisatie. Ze zien dat de markt waar zij zich in bewegen fors verandert. Eén van de belangrijke oorzaken daarvan is de vlucht die de technologische ontwikkeling neemt in de komende jaren. Daarnaast zorgt een veranderende kijk op werk en privé ervoor, dat klanten ook een andere invulling voor de diensten van G4S vragen; zij zoeken een totaaloplossing i.p.v. een beveiliger. De vragen worden completer en complexer. Door deze veranderende klantvragen krijgt het management een andere rol. Zij zullen meer overstijgend moeten denken en handelen en dat vraagt om ontwikkeling. De directie kiest ervoor om flink te investeren op leiderschapsontwikkeling zodat zij deze ontwikkelingen en klantvragen proactief in te kunnen vullen.

 

“Wij geloven als G4S sterk in het blijvend ontwikkelen van onze workforce. Het is belangrijk om als organisatie de veranderende markt steeds een stap voor te zijn. Klanten ontwikkelen voortdurend. Klantvragen daarmee dus ook. En om op die vragen een passend antwoord te bieden, is voortdurende ontwikkeling op competentieniveau cruciaal. Op dagelijkse basis werken aan je kennis, vaardigheden en mindset zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaar blijft.”

Guido Zennemers | Director G4S Security Services

Aanpak: De meerwaarde van het traject zit in de integrale ontwikkeling op meer managementlagen. De groepsleiders zijn als eerste ondersteund in de nieuwe rol die zij vervullen in de te realiseren visie. Door hen te voorzien van trainingen op het gebied van communicatie, leidinggeven en timemanagement, is een opening ontstaan om de operationeel managers nu verder te voorzien in hun ontwikkeling. Die krijgen een mix van groepsbijeenkomsten, individuele begeleiding, overstijgende praktijkopdrachten en kritische experimenten die ze zelf uitkiezen om uit te voeren in de praktijk. Daarin worden ze begeleid door hun eigen leidinggevende, de regiomanager. In dit traject hebben we een performance coach aangesteld. Deze is op regelmatige basis in gesprek met de operationeel manager en de regiomanager over de leerontwikkelingen van die eerste. Kritische experimenten, gericht op concreet gedrag, worden samen geëvalueerd en ook besproken met de regiomanager. De operationeel managers worden gecoacht op eigen leervragen en krijgen input van hun regiomanager op de praktijkopdrachten die ze aanleveren. Er is nauw contact tussen OM, RM en performance coach, en er wordt vanuit growth mindset geëvalueerd op leren en presteren. De performance coach staat daarnaast de regiomanager bij in hoe hij of zij de individuele operationeel manager het meest optimaal kan begeleiden. Zodat die deze taak over van de performance coach kan nemen als het traject ten einde is. Daarnaast krijgen de regiomanagers nog begeleiding in groepsverband en op individueel niveau over hoe zij vanuit growth mindset kunnen coachen en begeleiden, zodat ook zij met hun leervraag aan de hand zijn. De director operations staan we bij met executive coaching: we ondersteunen hem met raad en daad over dit traject. Kortom een totaalpakket aan leerinterventies op vier verschillende lagen.

 

“De verschillende collega’s van NOBI weten zich in zeer korte tijd in te leven in onze organisatie, cultuur en uitdagingen. Het voelt vertrouwd met ze te werken en je beschouwt ze al heel snel als fijne collega’s. Het is knap dat ze in korte tijd een vertrouwd gevoel en een prettige samenwerking weten op te bouwen, terwijl ze wel continu zeer professioneel en kritisch blijven. Professioneel m.b.t. de inhoud, maar ook in de manier hoe ze de verschillende lagen in onze organisatie bedienen en de vertrouwelijkheid en veiligheid van de training en coaching borgen. Kritisch omdat ze continue blijven uitdagen en de fijne omgang nooit een excuus laten zijn om minder te leren en minder uit te dagen.” 

Mathijs van Rooijen | Regiomanager West Security Services

 

Samenwerking: Dit traject hebben we in nauwe samenwerking met Learning & Development en de Operatie vormgegeven. L&D had al een goede behoefte inventaris gedaan bij de doelgroep. Hierover zijn we in gesprek gegaan en zijn we tot een eerste invulling van de Leadership Journey gekomen. Deze hebben we getoetst aan een ambassadeursgroep vanuit de operatie. Zij zijn een vertegenwoordiging van de operationeel managers en worden steeds actief betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van het programma. We hebben deze groep actief in het leven geroepen omdat we geloven dat zij het beste kunnen vertellen waar de ontwikkelbehoeftes liggen, en waar we in het ontwerp en de uitrol rekening. Daarnaast zijn we met L&D steeds in nauw contact over de stappen en resultaten. 

                 

“NOBI heeft een plekje veroverd bij G4S, de trainers en coaches voelen onze doelgroep inmiddels feilloos aan. Onze samenwerking kenmerkt zich door transparantie, betrokkenheid en plezier, een gouden recept! NOBI veert mee met onze turbulente organisatiecontext en wij kunnen altijd rekenen op hun flexibiliteit. Zij gaan ervoor onze mensen in hun kracht te zetten en koersen samen met ons naar de stip op de horizon. Hun aanpak geeft vertrouwen en zit vol verrassende en verfrissende ideeën die ons net even uit onze comfort zone halen.”

Noortje van der Burg | Learning & Development consultant G4S

 

Output: Deelnemers hebben eigen, persoonlijke leerdoelen geformuleerd op basis van wat ze zelf willen leren in dit traject. Ze zijn vervolgens in de trainingen, coachgesprekken en in de praktijk kennis, inzichten en vaardigheden op gaan doen op het vlak van de drie gedefinieerde leerlijnen: coachend leidinggeven, customer relations & veiligheidsmanagement. Naast het coachen van hun medewerkers zijn ze aan de slag gegaan met het voeren van commerciële gesprekken bij klanten om behoeftes te achterhalen. De kennis die ze opgedaan hebben met betrekking tot veiligheidsmanagement dient vervolgens om de diensten aan te kunnen bieden die aansluiten op de opgehaalde klantbehoeftes. Zo zijn de drie leerlijnen met elkaar verbonden en vindt er kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijke kennis over de producten en diensten die G4S levert, de vaardigheden om adviserend te kunnen verkopen en de skillset om hun eigen medewerkers coachend te kunnen sturen op de implementatie hiervan op relatievlak met de klant.

 

“Het unieke van dit traject is dat wij als managers gezamenlijk dezelfde klassikale trainingen volgen, maar veel ruimte krijgen voor onze persoonlijke/ individuele leerdoelen. Via de performance coach en onze leidinggevende krijgen we op basis van klassikale bijeenkomsten opdrachten mee die wij in de praktijk uitvoeren, zodat we bewust bezig zijn met de ontwikkeling van onze individuele en persoonlijke leerdoelen. De uitwerking van deze praktijkopdrachten bespreken we klassikaal zodat we elkaar feedback en tips kunnen geven. Het geeft mij veel positieve energie dat we in dit traject juist elkaar verder helpen en van elkaar kunnen leren.” 

Danny van der Neut | Operationeel Manager Security Services

“Vanaf het moment dat ik bij G4S aan tafel zit, voel ik dat ik in een organisatie gestapt ben met prachtige groei-ambities. Het is fantastisch om met hen mee te mogen kijken naar organisatieontwikkeling in een breder perspectief! Samen met L&D hebben we de vraag vanuit de operatie goed in kaart gebracht en samen met de operatie is het programma voor operationeel managers tot stand gekomen. Wat dit programma uniek maakt is de combinatie van een aantal elementen zoals de principes van 70-20-10 in het fundament, volle inzet op ontwikkelen richting een growth mindset en sterkte focus op ‘eigenaarschap’. Doordat we op 4 managementlagen aan het werk zijn, ontstaat verbinding tussen de lagen en zien we het leerrendement stijgen. Wat mij betreft een project om apetrots op te zijn.” 

Dirk Bannenberg | Groeiversneller bij NOBI Learning

Leerevent

Persoonlijke Ontwikkeling

Growth Mindset

NOBI Learning

 

NOBI Projects

NOBI People

NOBI Style

NOBI Roots

 

Contact

 

Nassaukade 34-3

1052 CK Amsterdam

info@nobilearning.nl 

+31 6 46 21 15 94

KVK nr: 75 93 99 83